''

Đăng nhập Đăng ký

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 08:31 01/07/2019  

Thông báo lịch dạy tăng cường tiếng việt cho trẻ trong dịp hèPHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THƯỢNG LỘ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số../TB- MNTL                                                                     Thượng Lộ, ngày 01 tháng 7 năm 2019 


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiếu số

Trong thời gian hè năm học 2018 – 2019

          Kính gửi: 

                              - Lãnh đạo UBND xã Thượng Lộ

                              - Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã Thượng Lộ

                              - Quý bậc phụ huynh các cháu trường MN Thượng Lộ

                                     

Thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021.

Thực hiện kế hoạch số 153/PGD&ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2019 về việc điều chỉnh hướng dẫn phụ đạo học sinh theo Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2019;

Kể từ ngày 15/ 7/ 2019 đến ngày 09/8/2019 trường mầm non Thượng Lộ tiến hành tổ chức dạy tăng cường tiếng việt cho các cháu 4 – 5 tuổi ( cháu sinh năm 2014)

Thời gian: buổi sáng  vào lúc 7 h 30 đến 10h 30)

Đối với trẻ 5 – 6 tuổi ( cháu sinh năm 2013) Trường mầm non và Trường tiểu học đã bàn bạc thống nhất giao cho giáo viên dạy lớp 1 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng việt cho trẻ, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 trong thời gian hè.

Trường Mầm non Thượng Lộ kính thông báo đến lãnh đạo UBND xã, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh biết để cùng phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt đề án của huyện đề ra.

Nhà trường rất mong quý bậc phụ huynh đưa trẻ đến trường tham gia học tập đầy đủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng VHTT xã ( để thông báo);

- Trang Web đơn vị;

- Lưu VT.

 

Số lượt xem : 16

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác