''

Đăng nhập Đăng ký

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 15:40 03/04/2019  

Đón đoàn khảo sát tăng cường Tiếng Việt

Đón đoàn khảo sát tăng cường Tiếng Việt

Đón đoàn khảo sát Tăng cường Tiếng Việt


      Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh DTTS là việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng học sinh vùng DTTS nói riêng. Đây là việc làm cần tới sự bền bỉ, sự nỗ lực to lớn của ngành GD và đào tạo, sự cống hiến, hi sinh lớn lao của các thầy cô giáo cùng với sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của các cấp chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội, chính sách GD cho miền núi, vùng cao, vùng khó khăn, vùng DTTS. Sáng ngày 03/04/2019 trường Mầm non Thượng Lộ rất vinh dự đón đoán khảo sát Tăng cường Tiếng Việt vào thăm trường. Đoàn khảo sát gồm có: Tiến sĩ Vũ Thị Sao Chi - Phó BTB PT tạp chí ngôn ngữ; Ông: Mai Xuân Huy - Nghiên cứu viên cao cấp; Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn - Nghiên cứu viên cao cấp

     Trẻ em người dân tộc thiểu số nói tiếng mẹ đẻ tại gia đình, khi đến trường, cô giáo nói tiếng Việt, chương trình giáo dục cũng được thực hiện bằng tiếng Việt. Đây là một khó khăn rất lớn đối với cả giáo viên và trẻ. Trong những năm qua, công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện. Hàng năm, nhiệm vụ tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS được đưa vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học mầm non và tiểu học.

      Đối với giáo dục mầm non, Bộ GD và ĐT đã xây dựng, ban hành một số tài liệu hỗ trợ giáo viên nhằm chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ, đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện chuyên đề làm quen với văn học và chữ viết, chú trọng xây dựng môi trường chữ viết, môi trường giao tiếp tiếng Việt nhằm chuẩn bị tốt tiếng Việt cho trẻ vào lớp 1. Tuy nhiên, tỷ lệ ra lớp và việc tỷ lệ chuyên cần tại các vùng DTTS còn thấp, do đó, việc nâng tỷ lệ trẻ DTTS ra lớp và bảo đảm chuyên cần, học hai buổi/ngày là một vấn đề cần được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS nói chung và tăng cường, chuẩn bị tiếng Việt nói riêng.

Một số hình ảnh đón đoàn khảo sát TCTV:

Số lượt xem : 19

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác