''

Đăng nhập Đăng ký

Năm 2019

Cập nhật lúc : 15:10 22/10/2019  

Tuần 47 năm 2019
Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/11/2019)

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Ba
(19/11/2019)

HT, PHT tham dự tọa đàm ký niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại Phòng Giáo dục

Dạy học theo kế hoạch

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Tư
(20/11/2019)

Tổ chức tọa đàm ký niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường MN Thượng Lộ

Lao động

Thứ Năm
(21/11/2019)

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Sáu
(22/11/2019)

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Bảy
(23/11/2019)

Họp hội đồng sư phạm

Chủ Nhật
(24/11/2019)