Thứ Hai, 18/11/2019

Buổi sáng

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Buổi chiều

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Ba, 19/11/2019

Buổi sáng

HT, PHT tham dự tọa đàm ký niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại Phòng Giáo dục

Dạy học theo kế hoạch

Buổi chiều

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Tư, 20/11/2019

Buổi sáng

Tổ chức tọa đàm ký niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường MN Thượng Lộ

Buổi chiều

Lao động

Thứ Năm, 21/11/2019

Buổi sáng

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Buổi chiều

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Sáu, 22/11/2019

Buổi sáng

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Buổi chiều

Tập huấn phương pháp tăng cường nghe nói tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại trường MN Thượng Lộ

Làm việc tại văn phòng

Dạy học theo kế hoạch

Thứ Bảy, 23/11/2019

Buổi sáng

Họp hội đồng sư phạm