''

Đăng nhập Đăng ký

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  VÕ THỊ TÂM
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  tamvothuonglo@gmail.com
Điện thoại:  0983509011
Địa chỉ:  Cum 4, khu vực 1, Thị Trấn Khe Tre - Nam Đông

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 380